Aquesta web utilitza cookies, pot veure la la política de cookies, aquí Si continues navegant estàs acceptant
Política de cookies +

SOLUCIONS

Consultoria

Avui en dia les comunicacions tenen un paper protagonista en la rutina diària de les persones, tant a nivell personal com a nivell professional. Tot i aquesta importància, la majoria de PIMES i autònoms no tenen personal especialitzat ni poden destinar els recursos suficients en conèixer i explorar totes les oportunitats que ofereix el sector. A més, les grans companyies, a través de la seva xarxa comercial, realitzen un contacte intensiu amb els consumidors, on ofereixen ofertes amb una gran quantitat d'informació no rellevant, que provoca al client final saturació i desconeixença en el punts claus de contractació. Tot això, dóna peu a possibles sorpreses en el servei contractat, com permanències, penalitzacions, limitacions de trucades, límits de càrrega i descàrrega, entre d'altres. CITTEC ofereix un servei d’assessorament amb l’objectiu d'identificar les necessitats reals i les prioritats de cada client per tal de proporcionar diferents propostes que garanteixin un servei transparent, eficient i competitiu.


La primera presa de contacte amb el client és mitjançant una reunió on el client exposa la situació actual del servei, problemàtiques, punts crítics, objectius a assolir i serveis o funcionalitats en les quals estaria interessat. Un cop analitzades les necessitats transmeses pel client, el nostre equip tècnic es desplaça fins la seu per fer un estudi de la xarxa i infraestructura interna. L'objectiu de l'informe tècnic és, en primer lloc, conèixer les característiques de treball i de la seu, els mètodes de treball de l'empresa i, si fos el cas, notificar al client de possibles mancances, avaries o estructures deteriorades. A través de l'informe tècnic i de les conclusions obtingudes a la reunió amb el client, es realitzarà una proposta totalment personalitzada, integradora amb les característiques i mètodes de treball de l'empresa i orientada a millorar i maximitzar l’eficiència en les seves comunicacions.Suport d'incidències

Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya ofereix servei de suport tècnic tant a clients que han contractat serveis de la nostre cartera de productes, com a clients que actualment disposen de connexió i servei d’altres operadors.

El nostre servei de suport d’incidències es divideix en dos productes:
- Servei d’incidències puntuals: El client davant d’una incidència o problemàtica puntual contacta amb nosaltres, i el nostre equip tècnic especialitzat realitza un treball intensiu per identificar i esmenar la incidència en qüestió.
- Servei de manteniment total: La base d’aquest servei és el manteniment preventiu. Inicialment es realitza una revisió de tota la infraestructura del client per tal d’identificar punts febles i reforçar-los. Amb la primera fase complerta, monitoritzarem totes les connexions externes per tal de conèixer a temps real i en tot moment l’estat de les línies, instal·lem línies de Backup per tal de minimitzar el risc d’incomunicació, realitzem balancejos de càrrega i polítiques de “failover”, implementem polítiques de qualitat de servei (QoS) i garantim suport tècnic immediat i prioritari. L’objectiu és prevenir possibles avaries, i en cas d’incidència, identificar-ho immediatament; en molts casos abans que el client ho detecti, ja que el nostre sistema té alarmes que identifiquen situacions anòmales i minimitzar la repercussió al client. El servei de suport d’incidències proporciona al client seguretat i tranquil·litat en les seves telecomunicacions. Davant qualsevol avaria, el nostre equip tècnic treballarà de manera ràpida i eficient en la solució de la mateixa.


Firewall

La seguretat és un element clau en qualsevol empresa, contínuament des de internet es realitzen atacs indiscriminats cap a servidors, routers, pc’s o qualsevol equip que pugui estar connectat al món. Per tant, és de vital importància protegir tota la xarxa interna de la seva empresa. Des de Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya protegim els seus equips de possibles atacs externs implementant regles de Firewall al router, que és la seva porta d’entrada i sortida a internet.

Protecció del Firewall: (En constant evolució)

- Atacs de denegació de servei (DoS)

- Intrusió i subtracció de credencials

- Accés segur des de equips externs

- Filtrat d’antivirus i antispam

- Detecció d’atacs

- Filtrat de continguts (Denegació d’accés a certs continguts, denegació d’accés a xarxes socials...)Qos - Qualitat de servei

Les polítiques de qualitat de servei són una eina molt important a l’hora de garantir al client un servei excel·lent i que compleixi totes les seves necessitats. Les connexions d’ample de banda estàndards fan un tractament linial del flux d’informació que es crea entre Internet i l’empresa, i de l’empresa cap a Internet. Aquest tipus de tractament del tràfic d’informació, provoca que totes les accions que generen intercanvi, com per exemple, accés a una pàgina web, enviament d’un correu electrònic, trucades a través de VoIP, descàrrega o càrrega d’arxius..., vagin a parar a una llista d’espera que executa les accions en l’ordre en què les recepciona.
En el desenvolupament diari d’una empresa, no totes les connexions que es generen tenen la mateixa importància. Cada empresa, segons els recursos disponibles, sector d’activitat i necessitats concretes, tenen una realitat i ús diferent de l’ample de banda, per tant, es fa imprescindible implementar polítiques de qualitat de servei (QoS) adaptades al client. Les polítiques de QoS més freqüents són la priorització de serveis i la reserva d’ample de banda per accions o connexions concretes.

Exemples d’implementació de QoS. (La "P" exposa el problema i la "S" exposa la possible solució)

P: “L’empresa A” utilitza un servei de Veu IP en les seves comunicacions però disposa d’un ample de banda limitat a 3MB i constantment té talls o interferències en les trucades.

S: En aquest supòsit seria necessari implementar polítiques per tal de prioritzar els paquets de Veu IP i dedicar un ample de banda exclusiu al servei, per tal de garantir una comunicació sense interferències ni talls.

P: “L’empresa B” disposa de varis departaments, un d’ells el “X”, per requeriment de les tasques desenvolupades ha de carregar i descarregar constantment arxius a un servidor d’internet. Tot i disposar d’una connexió de Fibra Òptica, en moltes ocasions detecten que treballen amb lentitud.

S: El problema que té aquesta empresa és que tots els departaments treballen des de la mateixa connexió i, per defecte, totes les connexions intenten treballar amb la màxima velocitat possible. Podríem solucionar aquest problema amb dos possibles solucions: 1/ Realitzant una priorització del tràfic segons origen. Tot el que provingui del departament “X” té prioritat respecte a la resta, i sempre que aquest departament generi tràfic ho enviarà en primer lloc. 2/ Dedicant una part de l’ample de banda exclusivament al departament “X”. Suposant que disposem d’una fibra de 100MB, podríem definir que el departament “X” disposi d’una connexió de 60MB per a ell i la resta de l’empresa es reparteixi els 40MB restants.

P: “L’empresa C” disposa d’una plantilla de 20 treballadors amb els seus respectius ordinadors i es dediquen a realitzar recerques a la xarxa. Tots ells es queixen que la connexió no es estable i, tant aviat tenen una bona navegació, com els hi va amb molta lentitud.

S: Les connexions per defecte intenten navegar a la màxima velocitat possible. En aquest cas, tenim 20 ordinadors “barallant-se” per l’ample de banda. El primer que aconsegueix ocupar els canals obté una bona connectivitat provocant una mala connexió al company. Podem solucionar aquest problema implementant una política de QoS, que reparteixi l’ample de banda equitativament entre totes les connexions disponibles, garantint una connexió estable a tots els ordinadors. Si un ordinador no navega, repartirà la seva part entre tots els altres companys i, si al contrari, es connecta un nou ordinador, tornarà a dividir l’ample de banda equitativament entre totes les connexions.

Existeixen tantes possibles situacions d’implementació de QoS com empreses, i per cada una d’elles una solució personalitzada que permetrà maximitzar el rendiment de les seves telecomunicacions.

Contacti’ns i estudiarem el seu cas!Click to Call

Ofereixi als visitants de la seva pàgina web una atenció ràpida i funcional, a través d’un enllaç col·locat a la seva web. El visitant interessat en els seus productes, podrà sol·licitar una trucada amb un sol “click”. El sistema realitzarà automàticament dues trucades: una a l’operador designat i l’altra al client.Plataforma SMS

Envïi SMS de manera massiva o individualitzada als seus clients. Informi’ls de promocions, events, recordatoris de cites o feliciti’ls pel seu aniversari. Tot això des del seu panell de control de manera fàcil, ràpida i oferint una imatge moderna i propera.Sales Audioconferència

Desplaces als teus socis o treballadors a reunions fora de la seva oficina? L'ajudem a augmentar la seva productivitat i optimitzar el seu temps amb la nostra solució de sales d'audioconferència. Organitzi reunions espontànies de manera ràpida, fàcil i segura des del seu terminal. Podrà convidar a les reunions tant persones de dins de l’organització com persones alienes. Per participar només hauran de disposar d’un telèfon mòbil o fix i un codi de seguretat que facilitarà l’organitzador.