CITTEC
Qui Som?

Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, S.L és una empresa nascuda al 2007 a la província de Barcelona. La nostra principal àrea de negoci és en el sector de les telecomunicacions, amb tres segments d’especialització. Assessorament i consultoria, telefonia i serveis de cloud i la creació i manteniment d’infraestructures d’informació i comunicacions.


Misió

La nostra missió és proporcionar a les PIMES les eines necessàries per optimitzar i rentabilitzar els recursos dedicats a les seves comunicacions. En un sector on la tecnologia avança tant ràpidament, és de màxima importància conèixer l’entorn i prendre mesures adequades. Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya preten impulsar a les empreses oferint serveis innovadors i solucions personalitzades, que s’adaptin a les seves neccesitats reals, per tal d’assolir la màxima eficiència i competitivitat.


Ética Cooporativa

Des de CITTEC treballem per potenciar el que considerem tres pilars bàsics per a la nostra companyia: clients, empleats i proveïdors. El nostre equip humà és la imatge externa de l’empresa i, en conseqüència, és format i valorat com a part fonamental, ja que la seva satisfacció laboral es veurà reflexada en l’atenció que proporcioni al client final. Als nostres clients els oferim una atenció personalitzada i humana per tal de garantir un servei de qualitat, pròxim i transmetent la seguretat que davant qualsevol imprevist, el seu tècnic de confiança respondrà ràpidament. Pel que fa a l’últim pilar, confiem en els proveïdors de proximitat i, a la vegada, els exigim la utilització de materials sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Tot això fa que perseguim un gran objectiu: l’ètica empresarial per tal d’aconseguir un sistema econòmic, sostenible i transparent.