Cittec

Treballem en solucions integrals per garantir la qualitat, seguretat i tranquil·litat dels nostres clients.

 

Informació de contacte

C/ Rubio i Ors 16 baixos
MANRESA-08240 (BCN)
info@cittec.cat
Tel. 93 164 04 40

Segueix-nos

Política de privadesa

En aquesta web, respectem i cuidem de les dades personals dels nostres usuaris. Com usuari has de saber que els teus drets estan garantits. Ens hem esforçat en crear un espai segur i confiable.

LA PRIVACITAT ÉS EL MÉS IMPORTANT PER A NOSALTRES.

En els següents apartats t’expliquem quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i amb quina finalitat s’utilitzen. Es important que llegeixis detingudament els termes abans de facilitar les teves dades personals a la web.

Es precís advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció de exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual es aconsellable als usuaris que facin ús de la pàgina web, que visitin aquesta apartat amb regularitat.

La llei de Protecció de dades/Política de Privacitat serà aplicable a tots aquells usuaris que decideixin emplenar el formulari de contacte que apareix a la pàgina web www.cittec.cat on es demanen dades de caràcter personal.

www.cittec.cat a adequat la pàgina web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) y al Reial Decret 170/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS:

 • Identitat del responsable: CITTEC, S.L Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya.
 • Nom comercial: Cittec
 • CIF: B64704091
 • Adreça:  
 • Correu electrònic: info@cittec.cat
 • Activitat: Serveis de telecomunicacions

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals enviades des de els formularis del web, rebran el tractament de dades de “usuaris de la web i subscriptors”.

PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA TEVA IFNROMACIÓ PERSONAL:

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de Protecció de Dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre demanarem el consentiment previ al usuari per el tractament de les seves dades personals i se li informarà prèviament amb absoluta transparència de la finalitat de la recollida de les seves dades personals
 • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem les dades estrictament necessàries per poder desenvolupar l’activitat comercial
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran conservades el temps necessari per desenvolupar els fins comercials. En cas de contractació dels serveis, se li avisarà del nou termini de conservació de dades.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteix la seva adequada seguretat de les dades personals y es garanteix la seva confidencialitat. Cittec pren totes les mesures necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indebit de les dades personals.

COM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES?

Les dades personals que tracta www.cittec.cat procedeixen de:

 • Formulari de sol·licitud de contacte: (Link formulari sol3licitud cittec)
 • Formulari de concursos/sorteigs publicats a la pàgina web
 • Trucada telefònica que hagi fet el usuari a l’empresa per facilitar les seves dades per consultar cobertura del servei de fibra òptica
 • Comentaris en les entrades del l’apartat de “notícies”

QUINS SON ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si a www.cittec.cat estem tractant les dades personals que em concerneixen, o no.

Els usuaris interessats tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades relatives a la persona
 • Sol·licitar la rectificació o suspensió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se a el tractament de les seves dades
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva suspensió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest últim cas, Cittec conservarà les dades del client per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. www.cittec.cat , deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a usuari de la pàgina web, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixen.

A l’exercici de la portabilitat de les dades, la persona tindrà dret a que les dades personals es passin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest vas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que els concerneixen infringeix el Reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta a la pàgina web de Cittec, tant sigui per estar al corrent d’ofertes i promocions, com per comentar un post a l’apartat de notícies, està facilitant informació de caràcter personal de la qual es responsable www.cittec.cat. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la direcció IP, nom, cognoms, e-mail, número de telèfon de contacte, o missatge escrit per la persona interessada. Al facilitar aquesta informació, la persona dona el seu consentiment per que la informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada y emmagatzemada per www.cittec.cat, de la manera en la qual es descriu en la present Política de Privacitat.

A www.cittec.cat existeixen diferents sistemes de captura de leads (informació del possible client), i tractem la informació que ens faciliten els usuaris interessats amb les següents finalitats per a cada un dels sistemes:

 • Formulari de contacte: es sol·liciten les següents dades personals: nom, cognoms, e-mail, telèfon de contacte, missatge. El formulari està pensat per poder trucar al client posteriorment i verificar si podem donar-li el servei que ens demana. Nom, cognoms i telèfon de contacte es demana per poder trucar al client i consultar els dubtes que li puguin sorgir. L’apartat de missatge està pensat perquè el client pugui expressar els dubtes que tingui, alguns d’ells aprofiten per facilitar l’adreça, perquè posteriorment el comercial encarregat pugui verificar la cobertura de casa del possible client.
 • Apartat de promocions i sorteigs: necessitat de omplir el formulari de contacte per tal de participar o gaudir de les promocions o sorteigs que hi hagi actius en aquell moment en la pàgina web.

D’acord amb l’establert en el reglament general de Protecció de Dades Europeo (RGPD) 2016/679, www.cittec.cat, serà responsable del tractament de les dades corresponents a usuaris de la web.

www.cittec.cat no ven, alquila ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en un futur, a tercers sense el consentiment previ. Però, en algunes ocasions es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà el consentiment dels usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES:

La base legal per el tractament de les teves dades és: el consentiment.

Per contactar o gaudir de promocions/sorteigs que estiguin actius, en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta Política de Privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basat en el consentiment que es sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condició la execució del contracte de subscripció.

CATEGORIA DE DADES RECOLLIDES:

La categoria de dades que es tracten son dades identificatives.

En cap cas es tracten categories de dades especialment protegides.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

Les dades personals proporcionades a Cittec es conservaran fins que no es sol·liciti la seva suspensió per l’interessat/da.

SEGURETAT DE LES DADES:

www.cittec.cat es compromet a l’ús i tractament de les dades dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les amb la finalitat per la qual s’han sol·licitat. D’aquesta mateixa manera, Cittec es compromet a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures de prevenció per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert amb la normativa vigent de la Protecció de Dades.

De la mateixa manera, Cittec no pot garantir la absoluta inxepugnabilitat de la xarxa d’internet, i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents d’ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, www.cittec.cat s’assegura de que qualsevol persona que estigui autoritzada per www.cittec.cat per processar les dades dels clients (incloent personal autoritzat, col·laboradors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat.

Quan es presenti algun incident de seguretat, al donar-nos compte, Cittec haurà de notificar als seus clients i proporcionar la informació oportuna relacionada amb l’incident de la seguretat tal com es coneix o quan el client sol·liciti la informació.

EXACTITUD I VERICITAT DE LES DADES:

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades enviades a www.cittec.cat, exonerant a la web de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar la informació complerta i correcta en el formulari de sol·licitud de informació.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT:

L’usuari declara haver sigut informat de les condicions de Protecció de Dades de caràcter personal, acceptant el consentiment del tractament de les dades per part de Cittec de forma i per les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

REBOCABILITAT:

El consentiment prestat, tant per el tractament com per la cessió de les dades dels interessats, es revocable en qualsevol moment comunicant-lo a www.cittec.cat en els terminis establerts en aquesta Política per l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT:

www.cittec.cat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la industria. En dits supòsits, www.cittec.cat anunciarà en aquesta pàgina web els canvis introduïts amb antelació a la posada en pràctica.

CORREOS COMERCIALS:

D’acord amb la LSSICE, www.cittec.cat no realitzarà pràctiques d’SPAM, per la qual no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagi sigut prèviament sol·licitada i autoritzada per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis que es troben a la web, l’usuari te la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme la Llei 34/2002 de Servei de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.cittec.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les prèviament.